หน้าหลัก | ข้อบังคับสมาคม | สมาชิกสมาคม | ข่าวสารสมาคม | เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง | ติดต่อสมาคม |  info@thailandlift.org  
    ติดต่อสมาคมลิฟต์  
1. นายธเนศ ยงรัตนมงคล (นายกสมาคมลิฟต์) 081-829-9154

2. นายอดิศัย แท่งทอง (เลขาธิการสมาคมลิฟต์) 081-815-2200

3. รับและให้บริการ บรรยายด้านวิชาการเกี่ยวกับระบบลิฟต์
บันไดเลื่อน ทางเลื่อน โดยผู้เชื่ยวชาญจากสมาคมลิฟต์

4. รับตรวจสอบ ลิฟต์ บันไดเลื่อน ทางเลื่อน โดยออกหนังสือรับรอง รายงานผลการตรวจสอบ โดยไม่ต่ำกว่าสามัญวิศวกรเครื่องกลหรือไฟฟ้าตามกฏหมาย (กฏกระทรวง ฉบับที่ 33)

5. รับตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ความปลอดภัยในการใช้งาน ลิฟต์ บันไดเลื่อน ทางเลื่อน

6. ตรวจสอบอาคาร ตรวจสอบระบบเครื่องกลขนส่งในอาคาร ตรวจสอบระบบลิฟต์ ตรวจสอบระบบบันไดเลื่อน ตรวจสอบระบบทางเลื่อน ฯลฯ


info@thailandlift.org
(ให้คำปรึกษาตลอดเวลา 24 ชั่วโมง)
COPYRIGHT © 2005 LIFT ASSOCIATION OF THAILAND ALL RIGHTS RESERVED
MR.ADISAI THANGTHONG MOBILE PHONE: 081-815-2200